h

Afdeling

Sinds 1 juli 2023 is SP Heusden een eigen afdeling (in oprichting).

Eerder vielen de SP leden uit de gemeente Heusden organisatorisch nog onder de afdeling van Den Bosch.

Omdat er toch een significant aantal leden geregistreerd staat in de gemeente Heusden en er qua lokale politiek niet direct een logisch of hecht verband is met Den Bosch, is er op initiatief van enkele leden een eigen lokale afdeling gestart.

Wat de status van een SP afdeling inhoudt en hoe dit zich verhoudt binnen de organisatie is kortgezegd: het organisatie onderdeel dat in vanuit hiƫrarchisch oogpunt bezien het dichtst bij de leden/sympathisanten/kiezers staat.

Als figuurlijke uiteinden van de partij zijn afdelingen dan ook de zintuigen en ledematen van de partij.

Neem contact op

U bent hier